Op 5 november 2015 beantwoordde de minister van Financiën Kamervragen over de totstandkoming van de zogeheten coco-wetgeving (Kamerstukken II 2015/16, 32013, 107). Coco’s (contingent convertibles) zijn verplicht converteerbare obligaties, uitgegeven…
Lees meer