Boekbespreking. In het materiële privaatrecht treft men regelmatig begrippen aan waarmee een zekere mate van schuld tot uitdrukking wordt gebracht. Zo heeft een werknemer geen recht op loondoorbetaling bij ziekte…
Lees meer