Boekbespreking. Recentelijk promoveerde Ben Schuijling op het onderwerp ‘levering en verpanding van toekomstige goederen’. Over het onderwerp, en vooral over de verpanding van toekomstige vorderingen, is reeds veel literatuur en…
Lees meer