Boekbespreking. Het socialezekerheidsrecht hangt, historisch gezien, sterk samen met de staat. Normaliter beperken staten verplichtingen en verantwoordelijkheden die voortvloeien uit het sociale­zekerheidsrecht tot het eigen territoir of de eigen onder­danen. Dit…
Lees meer