Boekbespreking. Deze helder geschreven dissertatie handelt over de rol van de factor tijd bij de vaststelling van voor vergoeding in aanmerking komende schade. Tijd en schade zijn onlosmakelijk met elkaar…
Lees meer