Boekbespreking. Dit (Engelstalige) boek is het resultaat van een diepgravend internationaal project. Het boek poogt bij te dragen aan een overkoepelende conceptie van risico in de rechtstheorie en meer in het…
Lees meer