Boekbespreking. Eerder verscheen van Corjo Jansen reeds De wetenschappelijke beoefening van het burgerlijk recht in de lange 19e eeuw. Hierin staan de verschillende methoden van beoefening van het burgerlijk recht…
Lees meer