Ars Aequi Weblogs

Tag archives for Pitlo

‘De a contrario redenering is te goedkoop en kan voortkomen uit en leiden tot denktraagheid’

‘Denkfouten en drogredenen in juridische argumentatie’ In het Museum van Merkwaardige Juridische Redeneringen verdient het argumentum a contrario een grote zaal – alleen al vanwege de geweldige analyses van deze…
Lees meer