Boekbespreking. In 2015 is de Participatiewet van kracht geworden, met als doel het activeren van de arbeidsmarkt. Loondispensatie en loonkostensubsidie zijn beide instrumenten die kunnen worden ingezet om mensen met een…
Lees meer