Boekbespreking. Nadat Hjalmar van Marle op 27 november jongstleden zijn afscheidsrede uitsprak als hoogleraar, namen de loftuitingen al dermate veel tijd in beslag dat de verwarming tegen het einde van…
Lees meer