Boekbespreking. Hoe staat het met ons goederenrecht? In dit boek bezien achttien preadviseurs groepsgewijs of Boek 5 BW nog aan de eisen van de huidige tijd voldoet. Zo bepleiten Van…
Lees meer