Boekbespreking. De levensloopregeling, een spaarregeling die het mogelijk maakt tijdelijk afstand te nemen van de arbeidsmarkt, was aanleiding voor het onderzoeksprogramma ‘Levensloop, socia­le zekerheid en arbeidsmarkt’. De zeven promovendi en…
Lees meer