Ars Aequi Weblogs

Tag archives for liber amicorum

Burgerlijk recht

Een kwart eeuw. Privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders ter gelegenheid van zijn emeritaat

  Boekbespreking. Ter ere van het emeritaat van Leidse hoogleraar Snijders is onder redactie van enkele van zijn Leidse collegae een liber amicorum met een drieëndertigtal bijdragen samengesteld. De bijdragen…
Lees meer