In een vorige column wees ik op een toenemende tendens om Nederlandstalige bronnen in het Engels beschikbaar te stellen. Alvorens daarop in te gaan, is er nog een voorvraag: waarom…
Lees meer