‘Denkfouten en drogredenen in juridische argumentatie’ In zijn Nexus-lezing van 23 september jl. brak de Amerikaanse Supreme Court-rechter Stephen Breyer een lans voor de Rule of Law. Geen gekke gedachte…
Lees meer