Boekbespreking. Op 13 april jongstleden promoveerde Johannes Bijlsma cum laude op een onderzoek naar ontoerekenbaarheid. Wie van een met lof bekroond proefschrift een uitgebreid gelardeerd en met franje omlijst boek…
Lees meer