Boekbespreking. Dit (Engelstalige) boek is bedoeld om praktijkjuristen en arbiters handvatten te bieden op het gebied van externe financiering van internationale arbi­trage. Een tweede druk was nodig door verschillende ontwikkelingen in…
Lees meer