Boekbespreking. Corporate social responsibility en een duurzaamheidsfocus worden steeds zichtbaarder in het juridische vakgebied. In het licht van deze ontwikkeling poogt Peteřková een leemte in de juridische literatuur te vullen,…
Lees meer