De wereld telt vele kleine en enkele grote rechtsstelsels. Tot de grote rechtsstelsels behoren in Europa die van Duitsland, Engeland en Frankrijk, en daarbuiten in elk geval de Verenigde Staten…
Lees meer