Boekbespreking. Op grond van (art. 730 jo.) artikel 843a Rv kan conservatoir bewijsbeslag worden gelegd. Aldus kan een partij die in het kader van een nog te voeren procedure bepaalde…
Lees meer