Boekbespreking. In het boek Gerechtigheid en recht bespreekt Post passages uit de Bijbel die wetten en juridische regels bevatten. Deze regels kunnen variëren van voorschriften over civiele procedures tot wetten…
Lees meer