Boekbespreking. Op 21 november 2014 hield Elaine Mak, bijzonder hoog­leraar Empirische studie van het publiekrecht, haar inaugurele rede aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, inzake de vraag of het mogelijk is…
Lees meer