Ars Aequi Weblogs

Tag archives for digitalisering

Strafrecht en criminologie

Citius, altius, fortius – Sneller, hoger, sterker. Wat we van Engeland en Duitsland kunnen leren in het kader van modernisering strafvordering

Boekbespreking. Dit boek is het eindrapport van een rechtsvergelijkend onderzoek dat door Maastricht University is uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Hierin wordt de werking van…
Lees meer
Bestuursrecht

Homo Digitalis

Boekbespreking. Op 10 juni 2016 vond de jaarlijkse vergadering van de Neder­landse Juristen-Vereniging plaats, met dit maal als thema: de ‘Homo Digitalis’. Voorafgaand aan de jaarvergadering verscheen een reeks preadviezen over…
Lees meer