Boekbespreking. Welke methoden wendden civilisten in de lange negentiende eeuw (1770-1940) aan om het recht te vinden? Hielden zij als legisten strikt aan de wettekst vast, of stonden zij zichzelf…
Lees meer