Boekbespreking. Wanneer ten onrechte conservatoir beslag is gelegd op iemands vermogen, kan de beslaglegger door de beslagene aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. Gijs Molkenboer promoveerde op deze aansprakelijkheidsgrond.…
Lees meer