Boekbespreking. Dit boek bevat de eerste vertaling van (delen van) het Nederlands Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Die vertaling is welkom. In het bijzonder, zoals de auteurs ook stellen, vanwege de…
Lees meer