Juristen zijn geen taalvernieuwers. Integendeel: zij klampen zich bij voorkeur vast aan tradi­tionele woorden en ingesleten zegswijzen, uit vrees dat modern taalgebruik afbreuk doet aan de overtuigingskracht van hun betogen…
Lees meer