Boekbespreking. ‘Woorden vervliegen, het geschrevene blijft’, zo leert ons de Romeinse redenaar Caius Titus (eerste eeuw ). Een partij die zich in een civiele procedure op een rechtsgevolg beroept en…
Lees meer