Het Belgische Wetboek van Vennootschappen wordt gemoderniseerd. Het wetsontwerp beperkt de aansprakelijkheid van bestuurders in kwantitatieve zin (art. 2:53 §1). Bestuurders van rechtspersonen met een jaaromzet van minder dan €…
Lees meer