Boekbespreking. Het in onbruik geraakte verbod op godslastering (art. 147 Sr) werd eind 2013 door het parlement afgeschaft. Tegelijk met het afschaffen van artikel 147 Sr werd in de motie-Schrijver…
Lees meer