Boekbespreking. Wat weet een rechtspersoon? Een vraag die regelmatig aan de orde komt in de juridische praktijk – denk aan gevallen van dwaling, waarbij het de vraag is of de…
Lees meer