Boekbespreking. Het materieelrechtelijk legaliteitsbeginsel is – zo leert de rechtenstudent reeds bij zijn eerste kennismaking met het strafrecht – een van de meest fundamentele strafrechtelijke leerstukken. Niet veel later leert…
Lees meer