‘Denkfouten en drogredenen in juridische argumentatie’ Deze zomer verscheen bij Ars Aequi Rechtsvorming door de Hoge Raad. Een leerzame bundel die uitnodigt tot nadenken en discussie. Bij Ybo Buruma’s artikel…
Lees meer