Boekbespreking. Sinds 9/11 heeft het idee postgevat dat terrorisme een existentiële dreiging of zelfs het grootste gevaar vormt voor de westerse wereld. Overheden namen verstrekkende maatregelen en gaven enorme geldsommen…
Lees meer