Big Data biedt een unlimited supply aan mogelijkheden om grootheden met elkaar te verbinden. Een dergelijk algoritme kan worden aangewend om pro-actief de kansen op strafbare feiten in een bepaalde wijk te berekenen, ook als er tot op heden geen strafbare feiten worden geconstateerd. Een algoritme leidt dan vrij snel tot een self fulfilling prophecy.

Strafpleite_algoritmen
Er is geen misdaadvrije omgeving, slechts een niet nader onderzochte omgeving.