doorlaatverbod art. 126ff Sv
cartoon verscheen eerder op www.crimesite.nl

Artikel 126ff Wetboek van Strafvordering is glashelder: zodra de politie wetenschap heeft van goederen die de veiligheid of gezondheid van de burgers in gevaar kan brengen, dan dient zij deze goederen in beslag te nemen. Maar als de politie dit niet doet, wie kan zich dan op dit artikel beroepen?