Beurspromovendi kunnen worden geconfronteerd met stopzettings- en terugvorderingsbesluiten van hun (voorschotten op de) kinderopvangtoeslag (zie bijv. ECLI:NL:RBLIM:2019:9964 en ECLI:NL:RVS:2020:440). Anders dan werknemerpromovendi sluiten beurspromovendi geen arbeidsovereenkomst met de universiteit waaraan…
Lees meer