Oud-minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur bracht in juli 2016 het wetsvoorstel Wet bevordering mediation (voortaan ‘het wetsvoorstel’) in consultatie. Blijkens de memorie van toelichting is het doel…
Lees meer