Momenteel is het wetsvoorstel Collectieve schadevergoedingsactie aanhangig bij de Tweede Kamer (Bauw & Voet, NJB 2017/206). Dit voorstel beoogt enerzijds een collectieve vordering tot schadevergoeding in geld mogelijk te maken…
Lees meer