De bestrijding van fraude heeft een steeds grotere prioriteit voor de Nederlandse regering. Dit blijkt bijvoorbeeld uit programma’s als de Rijksbrede aanpak fraude met publieke gelden (Kamerstukken II 2014/15, 17050,…
Lees meer