In 2018 diende de VVD een wetsvoorstel in ter wijziging van de Drank- en Horecawet (DHW, Kamerstukken II 2017/18, 34961, 2). Onder de DHW komen alleen slijterijen en horecagelegenheden in…
Lees meer