Op staatsrechtelijk gebied is Nederland een buitenbeentje binnen Europa. Nederland kent geen constitutioneel hof en de Nederlandse rechter ‘treedt niet in de grondwettigheid van wetten en verdragen’ (art. 120 Grondwet).…
Lees meer