De mens als volledig rationeel, alle informatie verwerkende en afwegende, in het eigenbelang handelende homo economicus is een mythe. Als gevolg van cognitieve beperkingen en biases handelt de mens slechts…
Lees meer