De mens als volledig rationeel, alle informatie verwerkende en afwegende, in het eigenbelang handelende homo economicus is een mythe. Als gevolg van cognitieve beperkingen en biases handelt de mens...
Continue Reading