Sinds 1994 kent het Nederlandse recht de mogelijkheid van een collectieve actie (art. 3:305a BW). Een stichting of vereniging kan een rechtsvordering instellen die strekt ter bescherming van de belangen…
Lees meer