Ars Aequi Weblogs

Archives for Internationaal Europees en buitenlands recht - Page 6

Internationaal Europees en buitenlands recht

Legitimate Expectations Under Article 1 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights

Boekbespreking. De bescherming van gerechtvaardigde verwachtingen speelt op een groot aantal terreinen van het recht een rol. Sigron bespreekt de bescherming van gerechtvaardigde verwachtingen in het kader van artikel 1…
Lees meer

‘Knowing’ and ‘showing’: hoe Nederland het bedrijfsleven aanspoort mensenrechten te eerbiedigen

Op 20 december berichtte de rijksoverheid op haar website over het ‘Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten’. Dit rapport beschrijft het Nederlands beleid ten aanzien van de verhouding tussen het bedrijfsleven…
Lees meer