Ars Aequi Weblogs

Algemeen juridisch

Verplichting voor gemeenten om cliënten actief te benaderen voor een herindicatie op grond van de Jeugdwet of Wmo 2015

De Jeugdwet en Wmo 2015 schrijven niet voor of een indicatie voor bepaalde tijd moet worden afgegeven, noch wat de duur moet zijn van een te verstrekken voorziening. In de…
Lees meer