Bovenaan officiële afschriften (‘grossen’) van rechterlijke uitspraken en notariële akten staat sinds 1 september 1891 (toen Wilhelmina koningin werd) een stempel met ‘In naam der Koningin’ en sinds 30 april…
Lees meer