Het is een van die typisch Amerikaanse rechtsinstituten: de class action, overigens met Europese roots. Bij ons wordt er toch altijd vreemd tegenaan gekeken. Een eiser begint in zijn dooie…
Lees meer