Boekbespreking. De vraag of en in hoeverre de strafrechter gevolgen moet verbinden aan onrechtmatig opsporingsoptreden gedurende het strafrechtelijk vooronderzoek heeft de afgelopen jaren voor veel debat gezorgd. Kuiper stelt terecht…
Lees meer