Boekbespreking. Hoewel het wellicht niet voor de hand ligt dat een onderneming in de vorm van een stichting wordt gedreven, is zulks ook niet verboden. In dat kader heeft Udo…
Lees meer